Правила и Условия

Добре дошли в бонус-без-депозит.бг!

Тези правила и условия описват правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на бонус-без-депозит.бг, намиращ се на адрес https://бонус-без-депозит.бг/.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате бонус-без-депозит.бг, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за тези Общи условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнасят за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на компанията. „Компанията“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася за нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и при спазване на действащото законодателство на Република България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. С достъпа до бонус-без-депозит.бг вие се съгласявате да използвате бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на бонус-без-депозит.бг.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме подробности за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите афилиейт/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, бонус-без-депозит.бг и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на бонус-без-депозит.бг. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от бонус-без-депозит.бг за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, посочени в тези правила и условия.

Не трябва да изпълнявате някое от следните действия:

 • Публикуване на материали от бонус-без-депозит.бг
 • Продава, отдава под наем или сублицензира материали от бонус-без-депозит.бг
 • Възпроизвеждате, дублирате или копирате материал от бонус-без-депозит.бг
 • Преразпределяне на съдържание от бонус-без-депозит.бг

Това Споразумение влиза в сила от настоящата дата.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. бонус-без-депозит.бг не филтрира, редактира, публикува или преглежда Коментари преди присъствието им на сайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на бонус-без-депозит.бг, неговите агенти и/или свързани лица. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, бонус-без-депозит.бг не носи отговорност за Коментари или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на използване и/или публикуване на и/или външен вид на коментарите на този уебсайт.

бонус-без-депозит.бг си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да бъдат счетени за неподходящи, обидни или нарушават настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат никакви клеветнически, лъжливи, обидни, неприлични или други незаконни материали, които представляват намеса в поверителността;
 • Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или популяризиране на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на бонус-без-депозит.бг неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзки към нашето съдържание

Следните организации могат да се свързват с нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Държавни агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Дистрибуторите на онлайн директории могат да поставят връзки към нашия уебсайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми; и
 • Акредитирани бизнеси в цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзка към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свързват към нашата начална страница, към публикации или към друга информация от уебсайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (c) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други искания за свързване от следните видове организации:

 • общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;
 • сайтове на общността на dot.com;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • дистрибутори на онлайн указатели;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагосклонни за себе си или за нашите акредитирани фирми; (b) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на бонус-без-депозит.бг; и (d) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката: (a) да не е измамна по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (c) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до бонус-без-депозит.бг. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адреси на нашия сайт, към които бихте искали връзка. Изчакайте до 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да правят хипервръзки към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използване на нашето корпоративно име; или
 • Чрез използване на унифицирания локатор на ресурси, към който е свързан; или
 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия уебсайт, към което има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да бъде разрешено използването на логото на бонус-без-депозит.бг или други произведения на изкуството за свързване без лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържание

Няма да носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и пазите срещу всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се появява(т) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, неприличен или престъпен, или който нарушава, по друг начин накърнява или защитава нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия и тяхната политика за свързване по всяко време. Чрез непрекъснатото свързване към нашия уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате по всяко време. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите в уебсайта се поддържат актуални.

Отказ от отговорност

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
 • ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;
 • да ограничи нашите или ваши задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или
 • изключи всякакви наши или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (b) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения произтичащи от договор, при непозволено увреждане и за нарушение на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.